اطلاعیه‌ها:

اف ریاضی
استاد فاتحی نسب

پل های ارتباطی

استاد فاتحی نسب

استاد فاتحی نسب

مدرس ریاضی هوش پایه های ششم تا نهم در مجموعه اف ریاضی

25 سال سابقه تدریس در بهترین مدارس تهران

استاد پروازی تیزهوشان با برگزاری بیشترین همایش های حضوری در ایران

مولف 22 جلد کتاب کمک آموزشی از پایه چهارم تا نهم

مولف سری سه گانه هوش خیلی سبز با بالاترین انطباق آزمون های تیزهوشان 1400-1401-1402

دوره های استاد

دوره های مدرس

ثبت نام
اردو نوروزی تیزهوشان ۱۴۰۳
شروع شد!!!