اطلاعیه‌ها:

اف ریاضی

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری – فضایی اف ریاضی، با استفاده از تصاویری استاندارد، هوش دیداری، دقت نظر و تجزیه تحلیلی شما را می‌سنجد. شما با انجام این آزمون، از وضعیت هوش تصویری خود مطلع می‌شوید. و می‌توانید متناسب با نمره خود، اقداماتی را درجهت بهبود آن انجام دهید.

 

تست هوش تصویری

ثبت نام
اردو نوروزی تیزهوشان ۱۴۰۳
شروع شد!!!