جزوه درس 1 فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی

جزوه درس 1 فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی

توضیح: جزوه آموزشی فصل 1 درس اول ریاضی 3 (ریاضی دوازدهم تجربی)

شامل آموزش روان و گام به گام "ترکیب توابع" به همراه مثال های متعدد و پرسش و پاسخ های کاربردی و نیز آموزش "انتقال توابع" و بررسی جابجایی و انبساط و انقباض نمودارها در جهت محورهای مختصات.