چرا لوگوی گوگل، فرمول ریاضی شده؟ (+تصاویر)

چرا لوگوی گوگل، فرمول ریاضی شده؟ (+تصاویر)

چرا لوگوی گوگل، فرمول ریاضی شده؟ (+تصاویر)

 
این دانشمند با روشی كه برای شناسایی حداكثرها و حداقلهای مسیرهای تابعهای ریاضی ارائه كرد توانست حساب دیفرانسیل را توسعه دهد.

بزرگترین موتور جستجوی دنیا امروز 17 آگوست (26 مرداد) لوگوی خود را به مناسبت تولد 410 سالگی "پیر دو فرما" كه به عنوان یكی از بنیانگذاران نظریه اعداد شناخته می شود به شكل تخته سیاهی درآورد كه روی آن مهمترین فرمول ریاضی این ریاضیدان نوشته شده است.

 


این فرمول مربوط به "قضیه آخر فرما" است كه یكی از مهمترین قضیه های ریاضی مدرن به شمار می رود.

این قضیه را "پیر دو فرما" (Pierre de Fermat )، در قرن 17 ارائه كرد و اكنون گوگل تولد 410 سالگی این ریاضیدان فرانسوی را جشن گرفته است.

"پیر دو فرما" ریاضیدان و حقوقدان فرانسوی در 17 آگوست 1601 به دنیا آمد و در 12 ژانویه 1665 چشم از جهان فرو بست.


وی یكی از مهمترین ریاضیدانان نیمه نخست قرن هفدهم است كه با ارائه فرمولهای "قضیه آخر فرما"، "قضیه كوچك فرما" و "اعداد فرما" یكی از پیشگامان ریاضی مدرن شمار می رود.

این دانشمند با متدی كه برای شناسایی حداكثرها و حداقلهای مسیرهای تابعهای ریاضی ارائه كرد توانست حساب دیفرانسیل را توسعه دهد.

تحقیقات "فرما" كه در زمان آماده سازی ویرایش ریاضی "دیوفانت" (ریاضیدان یونان باستان) انجام شد منجر به ارائه نظریه اعداد شد.

"فرما" همچنین توانست مستقل از "رنه دكارت"، اصول پایه هندسه تحلیلی را از طریق مكاتبه با "بلیز پاسكال" كه یكی از بنیانگذاران نظریه احتمالات بود كشف كند.

تئوری اعداد
 
بی شك فعالترین عرصه ای كه فرما بر روی آن كار می كرد توسعه "تئوری اعداد" بود. به طوریكه می توان وی را به عنوان یكی از بنیانگذاران این تئوری دانست.
 
فرما فرمولی را برای ارزشهای n برابر با 1، 2، 3، 4 پیدا كرد كه این اعداد را به صورت اعداد اولیه نشان می داد.

اعداد اولیه فرما اهمیت بسیاری در ریاضی دارند. برای مثال، "كارل فردریش گوس"، ریاضیدان و منجم آلمانی در سال 1776 نشان داد چند ضعلی منظمی كه با یك خط و پرگار قابل ساخته شدن است و یك تعداد ضلع دارد، حاصل یك و یا تعداد بیشتری از اعداد اولیه فرما است.
 
قضیه آخر فرما
 
اما بی شك یكی معروفترین قضیه های فرما، "قضیه آخر فرما" است و به همین دلیل گوگل لوگوی امروز خود را به فرمول این قضیه اختصاص داده است.
 
ظاهر این فرمول بسیار ساده است اما محك آن بیش از 300 سال به زمان نیاز داشت. این قضیه می گوید: ممكن نیست بتوان چهار عدد كامل x، y ، z و n را پیدا كرد كه در آن n بزرگتر از 2 باشد.
 
در واقع در فرمول xn + yn = zn برای n > 2 جواب صحیح و غیر صفر وجود ندارد.  
 
تنها در سال 1995 "اندرو ویلز"، ریاضیدان انگلیسی توانست این فرمول را تست كند.